Dit jaar is de opbrengst van ons jaarlijkse service diner voor Present Bollenstreek, een organisatie die een brug slaat tussen mensen (zoals jij!) die iets te bieden hebben en kwetsbare mensen die daarmee geholpen worden. Financiële ondersteuning is nodig, maar je kunt ook gewoon de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger door mee te helpen bij projecten. Bijvoorbeeld opknappen van verwilderde tuinen en helpen bij een verhuizing. Het gaat vaak maar om 1 dag dankbaar werk!