24/03/2017

Lionsclub Noordwijk heeft op vrijdag 24 maart 2017 samen met - en in - De Baak een succesvol diner georganiseerd. De netto-opbrengst van bijna vierduizend euro gaat naar 'REURING in de samenleving'

De Lions Club zet zich graag in voor de inwoners van Noordwijk. Op 24 maart gebeurde dat ten behoeve van de inwoners die gebruik maken van het aanbod van REURING.

REURING is in 2015 opgericht vanuit 's Heeren Loo, ten behoeve van inwoners van Noord­wijk, jong en oud, die – vanwege baanverlies, een burn-out, een partner die is weggevallen of willekeurig welke andere persoonlijke reden ook – voornamelijk thuis zitten. Voor hen biedt REURING -  in de accommodatie op het sportcomplex van V.V. Noordwijk – iedere dinsdag- en donderdagmiddag[2] een laagdrempelige plek van samenkomst, voor een betaalbaar kopje koffie, voor activiteiten (zoals een kookworkshop op dinsdag) en ook wat aanspraak, een luisterend oor en gezelligheid, met als doel het leggen van sociale contacten en het ontwikkelen en behouden van vaardigheden. Inmiddels komen er per middag circa 35 bezoekers, die voor het gebodene zeer bescheiden bijdragen betalen.

Met de netto-opbrengst van het diner is REURING in staat om een oven, computerapparatuur en spelmateriaal aan te schaffen. Want voor het bekostigen van de geboden activiteiten en hulpmiddelen is REURING geheel afhankelijk van sponsoren: diverse Noordwijkse bedrijven die – evenals de Lions Club Noordwijk – staan vermeld op haar website Reuring Noordwijk. Zie ook Reuring's Facebook-pagina.