Begin juli vond de jaarlijkse presidentswissel plaats van de Lions. Komend jaar neemt Patrick Damen het voorzitterschap op zich. Lionsclub Noordwijk maakt deel uit van de grootste en meest actieve service-organisatie ter wereld, gericht op het motto We Serve, oftewel Wij Dienen. De club ondersteunde afgelopen jaren diverse doelen in Noordwijk.
Veel mensen hebben een vertekend beeld van de Lions en denken dat het lidmaatschap met name is bedoeld ter versterking van het eigen netwerk. Het ligt anders: het is juist de bedoeling dat het eigen netwerk wordt ingezet ter versterking van de wereldwijde Lionsgedachte “We Serve”. Dat wil zeggen dat een Lion extra oog heeft voor de medemens en helpt door steun te bieden in gevallen van nood. Patrick benadrukte bij zijn aantreden deze We Serve-gedachte en deed een beroep op de vindingrijkheid, ervaring en gemeenschapszin van alle leden om dit doel te bereiken.
Presidents wissel Lions Noordwijk 2019