Afgelopen 2 juli heeft de Lions Noordwijk haar president wissel mogen aanschouwen. Na een jaar met cultuur en kunst onder leiding van president Yolande van Kesteren, is de ketting om de schouders van Ad Roos gekomen. Zijn inzet en aandacht het komende Lions jaar, zal vooral gericht zijn op het We Serve gedachtengoed van de Lions en op 40 jaar lustrum viering. Als activiteit hebben de Lions leden mogen genieten van de oer-Hollandse gezichten van water, molens en wind op de Kaag. Daarna in het Hof van Holland was er nog een glas bubbels om te toasten op het mooie jaar dat geweest is en op het Lions jaar dat nog voor ons ligt.
Lions Noordwijk Presidentswissel 2017